Rosa Pubill Reyes (a.c.s.)

El dia 31 de juliol ens va deixar, per anar a casa del Pare, la Rosa Pubill Reyes a l’edat de 74 anys (a.c.s.)

La Rosa  al llarg de la seva vida va participar en trobades de Fràter, especialment a les d’inici de curs i a la de Nadal, venia sempre amb els amics de l’antiga residència Amílcar, tots ells entranyables; darrerament va passar a una residència de gent gran, tenia més complicat sortir, ara be, alguns voluntaris se’n preocupaven i va poder continuar fent alguna sortida, amb la gent de Fràter, de l’Hospitalitat de  Lourdes i de la Parròquia  de Virrei Amat. Darrerament estava molt delicada, i una insuficiència respiratòria ha acabat amb el seva vida. Mentre la recordarem bé també la trobarem a faltar. 

Informació d’ Alberto Ferris