Ramon Caralt i Roca CMF acs

El dia 17 de juny se’n va anar a la casa del Pare en Ramon Caralt i Roca CFM, (acs) religiós claretià, tenia 81 anys, era un sacerdot disponible, enèrgic, amable i amb un sentit de l’humor innat que generosament encomanava sense límits. Una llarga vida que el va portar a molts destins parroquials, a la docència i també al servei religiós de varis hospitals. Tenia facilitat per apropar-se a la gent gran i els petits, habilitat en els jocs de mans, tenia el nom artístic de mag Racaró. Al seu equipatge l’acompanyava sempre un element inanimat de pelfa (“el Rafelet”), al que en Ramon hi donava vida i veu per posar un toc moralista i docent, servint-se de la  vis humorística. Enamorat de la seva terra catalana va participar en festes tradicionals , va ser promotor de l’Aplec de Matagalls.  Va coincidir amb el pare Jordi Tarrès, també claretià, consiliari de Fràter, en el servei religiós a l’Hospital de Bellvitge, arrel d’aquesta coincidència ens va acompanyar en algun esdeveniment de Pastoral de la Salut, on nosaltres hi participàvem com testimonis fraterns, dels que en recordem belles i boniques històries.

Recordem i agraïm els moments que el pare Caralt ens va dedicar i avui ens unim a la família claretiana en una oració senzilla i planera com ell ho feia.