PREGANT JUNTS

El més de gener es celebra la setmana de pregària per la unitat dels cristians. Un grup de  Fràter van assistir a l’Església Bíblica Ebenezer i a la Cripta de la Sagrada Família de Barcelona, com s’ha fet els darrers anys. Pregàrem pels germans ortodoxes que nodreixen la fe amb la Divina Litúrgia i la devoció en la Benaurada Verge Maria, pels membres de la comunió anglicana que s’esmercen per ser fidels a l’Evangeli per damunt de les circumstàncies històriques, per les comunitats de la Reforma amb el seu profund amor a la Paraula de Déu i a la força de la Gràcia; i també per la nostre Església Catòlica, que resti sempre una comunitat fidel a l’Evangeli, i que sigui una església de sortida, acollidora i present enmig de les peripècies humanes, assistencials i geogràfiques. Que un dia , es compleixi un anhel compartit, que és el mateix Jesucrist, i que visquem reunits en una sola Església, Santa i Universal.

 

Pili  Ibáñez, Basi Torre. Javier Garcia i M. José Fernández.

Barcelona, gener 2019