DISSABTE DE LA SETMANA VI DE PASQUA

Lectura primera Fets 18,23-28Apol·ló defensava amb l’Escripturaa la mà que Jesús és el MessiesLectura dels Fets dels ApòstolsPau, després d’haver-se estat un temps a Antioquia, se n’anà a recórrer successivament la regió de Galàcia i de Frígia per enfortir tots els creients. Apol·ló, un jueu d’origen alexandrí, que parlava molt bé i coneixia molt les

DIVENDRES DE LA SETMANA VI DE PASQUA

Lectura primera Fets 18,9-18Tinc aquí a Corint molta gent que serà el meu pobleLectura dels Fets dels ApòstolsMentre Pau era a Corint, el Senyor li digué en una visió: «No tinguis por. No deixis de parlar: jo vetllo per tu i ningú no et tocarà per fer-te mal. Jo tinc aquí a Corint molta gent

DIJOUS DE LA SETMANA VI DE PASQUA

Lectura primera Fets 18,1-8Pau s’estava a casa d’ells i treballava.Els dissabtes discutia a la sinagogaLectura dels Fets dels ApòstolsEn aquells dies, Pau va marxar d’Atenes i se n’anà a Corint. Allà trobà un jueu anomenat Aquila, originari de Pont; acabava d’arribar d’Itàlia amb la seva muller, Priscil·la, perquè un decret de Claudi havia tret de

DIMECRES DE LA SETMANA VI DE PASQUA

Lectura primera Fets 17,15.22-18,1Us vinc a anunciar aquest Déu desconegutque vosaltres ja venereu sense coneixe’lLectura dels Fets dels ApòstolsEn aquells dies, els acompanyants de Pau el conduïren fins a Atenes, i se’n tornaren amb l’encàrrec de dir a Siles i a Timoteu que vinguessin com més aviat millor. Pau, dret enmig de l’Areòpag, parlà així:

DIMARTS DE LA SETMANA VI DE PASQUA

Lectura primera Fets 16,22-34Creieu en Jesús, el Senyor, tu i tota la teva família, i us salvareuLectura dels Fets dels ApòstolsEn aquells dies, la gent de Filips es va amotinar contra Pau i Siles, i els pretors els esquinçaren la roba i ordenaren que els peguessin. Després d’apallissar-los de valent, els van tancar a la

DILLUNS DE LA SETMANA VI DE PASQUA

Lectura primera Fets 16,11-15El Senyor obrí el cor de Lídia perquè fes cas del que deia PauLectura dels Fets dels ApòstolsA Troas ens vam embarcar en direcció a Samotràcia, i l’endemà ja érem a Neàpolis. D’allí anàrem a Filips, que és colònia romana, ciutat del primer districte de Macedònia. Ens hi vam parar uns quants

DIUMENGE VI DE PASQUA

Lectura primera Fets 8,5-8.14-17Els imposaven les mans i rebien l’Esperit SantLectura dels Fets dels ApòstolsEn aquells dies, Felip baixà a la província de Samaria, i predicava el Messies als de la regió. Unànimement la gent feia cas de Felip, després de sentir-lo i de veure els prodigis que feia: els esperits malignes sortien de molts

DISSABTE DE LA SETMANA V PASQUA

Lectura primera Fets 16,1-10Vine a Macedònia i ajuda’nsLectura dels Fets dels ApòstolsEn aquells dies, Pau arribà a Derba i a Listra. Hi havia allí un deixeble que es deia Timoteu, fill de mare jueva creient i de pare grec, que tenia bona fama entre els germans de Listra i d’Iconi. Pau se’l va voler emportar

DIVENDRES DE LA SETMANA V DE PASQUA

Lectura primera Fets 15,22-31L’Esperit Sant i nosaltres hem cregutque no us havíem d’imposar cap altra càrregaque aquestes indispensablesLectura dels Fets dels ApòstolsEn aquells dies, els apòstols i els preveres, amb tota la comunitat reunida, decidiren d’elegir uns delegats i enviar-los a Antioquia junt amb Pau i Bernabé. Els elegits foren Judes, conegut també amb el

14 de maig SANT MATIES, APÒSTOL

Lectura primera Fets 1,15-17.20-26Sortí elegit Maties,que completà el nombre dels dotze apòstolsLectura dels Fets dels ApòstolsEn aquells dies, Pere s’aixecà enmig dels seus germans reunits, que eren vora cent vint persones, i els digué: «Germans, calia que es complís allò que l’Esperit Sant havia anunciat en l’Escriptura, per boca de David, parlant de Judes, un