No estimar de paraula, sinó amb obres JORNADA MUNDIAL DELS POBRES – ANY 2017

D’entrada cal reflexionar sobre qui són, ara i aquí,  les persones pobres. Massa sovint la gent identifica els pobres amb les persones que trobem pel carrer o a la porta de les esglésies demanant almoina i que en realitat són una part petita i especial de pobres i als quals es dona una almoina intentant tranquil·litzar la consciència. Però en realitat els  pobres són molts més, ho són totes les persones que pateixen dificultats i que no tenen el necessari per viure dignament.  A les nostres famílies i al nostre entorn segurament no hi tenim pobres mendicants, però en canvi que si hi tenim persones que ho passen malament i que necessiten el nostre amor, atenció i ajut.

La Doctrina social de l’Església ens proposa transformar la realitat social de cada situació amb la força de l’amor de l’Evangeli i es pegunta: Com pot ser que en ple segle XXI encara hi hagi tantes persones necessitades que esperen ajut, tantes d’oprimides que esperen justícia, tantes a l’atur que esperen un treball decent o  tants pobles que esperen ser respectats?  L’acció cristiana ens empeny a la denúncia, a la proposta i al compromís, sota l’exigència de l’amor. A la vegada ens esperona a assumir la nostra col·laboració personal a la recerca d’un humanisme integral i solidari.

Vet ací algunes propostes de la DSE per ajudar-nos a concretar, ara i aquí,  l’amor preferencial pels pobres que sempre hauria hagut de tenir tota l’Església. Un amor que per realitzar-se en obres ha de complir aquests 10 manaments:

1r Respectar la vida i la dignitat de totes les persones aquí i arreu del món.

2n Assegurar un treball digne i decent a tothom que sigui adequadament pagat.

3r Tenir cura de la natura per poder passar-la a les generacions futures.

4t Promoure el lliure govern democràtic de tots els pobles i totes les nacions.

5è Administrar els béns creats per Déu per tots, sense voler mai apropiar-se’ls.

6è Acabar totes les dramàtiques guerres d’arreu i promoure la justícia i la pau.

7è Impulsar de forma efectiva la solidaritat i la fraternitat entre tothom.

8è Contribuir generosament al desenvolupament integral del món.

9è Eradicar la corrupció, el frau fiscal i els injustos paradisos fiscals.

10è Recordar en tota  circumstància l’opció preferencial per als pobres.  

Ben cert que moltes d’aquestes demandes de la Doctrina social de l’Església no estan avui a l’abast de la gent jove, però allò que si està al seu abast és preparar-se pel futur, preparar-se per poder assumir els seus deures i les  seves responsabilitats envers les persones dels seu entorn necessitades.  A dia d’avui amb la família i amb les amistats, ja és hora d’anar parlant i actuant sobre la forma i manera com en el futur podran fer efectiu el lema del bon Papa Francesc “No estimar de paraules, sinó amb obres”.

SEDASE a Terrassa, a 10 de novembre de 2017.