La Zona de Catalunya i Balears ha celebrat l’Assemblea extraordinària

Moldiv_1412417857027Assemblea de Zona

Data: 04/10/14

Llar de Barcelona

La  Zona de Catalunya i Balears ha celebrat l’Assemblea extraordinària d’eleccions.

Arribada la data que  els estatuts contemplen la renovació de l’Equip de Zona, si el relleu és possible,  s’obrí el temps de  presentació de candidatures;  arribant al termini d’aquest espai sense nous candidats.

L’equip valorà la disponibilitat  dels seus membres, arribant  a l’acord que dels  sis membres de l’equip, tres continuaven, i donaven la seva tasca per acabada: Narcís Riba (consiliari) Isabel Paredes (Secretària) i Manuela Vizcaino (Formació).

Després d’un diàleg amb diferents membres de Fràter,  es presentà el nou equip, format per tres dels membres actuals i tres de nous.

El nou equip està format per: Josep M. Llucià (responsable),  Lluís Simón (consiliari), Maria Escudé (secretària), Emilia Sanchez (Missionera – Difusió), Joan Costa( Social) i Ascensió Oliart (Formació).

L’equip va rebre la conformitat de l’assemblea  per 10 vots a favor.

L’Equip sortint va presentar una memòria informativa de totes les taques realitzades.

El nou equip expressà els bons desitjos    de poder continuar la tasca fraterna amb l’ajut i col·laboració de tots.

Amb l’eucaristia i el dinar de germanor s’acabà l’assemblea que comptà  amb la participació de membres de les diòcesis de Tarragona, Girona, Vic i Barcelona.