JESÚS DORM per Adrien Nocent

im120060625Ho vam llegir ahir a Vespres, i em va agradar.

JESÚS DORM per Adrien Nocent
El relat de l’evangeli d’avui, és per a nosaltres de gran valor. Estem disposats, en teoria, a reconèixer la divinitat del Crist i el poder de Déu; però ¿no hi ha circumstàncies en les quals el nostre instint de gent desconfiada s’apodera de nosaltres? (…)
Per als apòstols, la tempesta és el més gran perill que coneixen. Posteriorment, els nostres moderns descobriments han multiplicat les possibilitats i l’amplitud de les catàstrofes. Per aquells homes però, el temporal de mar constitueix el perill més anguniós que es pugui imaginar. El Senyor, no obstant, dorm al fons de la barca. Els apòstols manifesten el seu terror: “Mestre, ¿no veieu que ens enfonsem?”.
Situem-nos ara en la nostra època. Jesús dorm, Déu no es preocupa de nosaltres que estem enmig de la tempesta. ¿Com pot Déu tolerar les abominacions que s’han produït i segueixen produint-se? ¿Com pot tolerar-se la seva no-intervenció, tant més que si és Déu, hauria de ser bo? Són preguntes indignants que se’ns plantegen tots els dies, inclús entre els cristians. Déu dorm. La resposta de Jesús és dura: “Per què sou tan porucs? ¿Encara no teniu fe?” I, de fet, Crist, en el moment de la seva passió, trobà en els seus deixebles una fe tan dèbil, que Pere no tindrà valor de confessar-la. En els moments de la seva resurrecció va trobar les mateixes vacil·lacions. I ¿no és cert que en certs moments s’ha pogut creure que Jesús dormia en la barca, que és la seva mateixa Església?
De fet, caminem mancats de fe. Déu sap el que fa; sap el que deixa que es faci al no intervenir sempre de manera visible i immediata contra la malícia dels homes. El temps és seu, és seva la justícia i és seva, sobretot, la santificació dels homes perquè en permetre la prova i el sofriment, fa possible que la fe sense condicions, creixin en aquells que han decidit seguir-lo. Només la fe és la resposta… Però pot defraudar la fe?

 

(Regina Goberna al Facebook)