Glòria i lloança per sempre.

Isa Paredes

Sou beneït, Senyor, Déu dels nostres pares.
R. Glòria i lloança per sempre.

És beneït el vostre sant nom.
R. Glòria i lloança per sempre.

Sou beneït al vostre temple sant.
R. Glòria i lloança per sempre.

Sou beneït assegut al vostre soli reial.
R. Glòria i lloança per sempre.

Sou beneït a la carrossa de querubins,
quan penetreu amb la mirada els oceans.
R. Glòria i lloança per sempre.

Sou beneït al firmament del cel.
R. Glòria i lloança per sempre.

Salm responsorial Dn 3,52a.52b.53.54.55.56 (R.: 52b)

Font: Monestir de Poblet