FESTA GRAN en tot Servir i Estimar

Ashampoo_Snap_2013.05.09_20h24m43s_008_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ashampoo_Snap_2013.05.09_20h26m29s_009_

 

 

 

Benvolguts tots:

Seguim vivint temps difícils per la greu crisi econòmica i la gran taxa d’atur que ens afecta cada vegada més; però, la  Fundació Josep Ma. París – José Udaeta ”La Fraternitat Festiva”  ha de continuar, amb més raó, l’obra encetada, comptant amb el vostre ajut i entusiasme, No hem d’oblidar que en tot hem de servir i estimar i fer que la nostra amistat sigui fraternitat alegre i festiva

Aquest any la Festa Gran serà el 30 de Maig., i la vostra presència és fonamental. El programa consta de tres parts:

  • Una eucaristia concelebrada, amb la participació de la Coral Sant Ignasi, i la  presència   de la imatge de la Nostra Senyora de l’Alegria.
  • El tradicional piscolabis que permetrà retrobar-nos  i compartir la nostra amistat.
  • Un concert a càrrec dels alumnes de l’Escola de Música Kostka ( Jesuïtes Gràcia),  que gaudeix d’una ben guanyada reputació i en el que actuaran diferents grups musicals. La participació d’aquests joves ens ha de marcar un camí d’il•lusió i entusiasme, en un moment en el que regna un ambient pessimista.

La Fundació Josep Maria París-José Udaeta es dedica a recollir fons, mitjançant trobades festives en les que puguem compartir alegria i fraternitat,  per subvencionar econòmicament actes, cursets i trobades organitzades per la “Frater Cristiana de persones amb Discapacitat de Catalunya i les Illes”; però i, sobre tot, les colònies d’estiu que s’organitzen a Igualada, Solsona, Tarragona, Tortosa, Menorca, Girona i Hostalric.

Els actes esmentats requereixen l’ajut de voluntaris i ens esforcem per aconseguir-ne. Tots els que estigueu animats a col•laborar com a voluntaris, us preguem ens ho comuniqueu a través de fundacioparis_udaeta@yahoo.es.

D’altra banda, necessitem la vostra aportació, doncs les nostres col•laboracions econòmiques excedeixen els 20.000 euros anyals. Com orientació, senyalem 25 €. per  persona, encara que necessitem siguin més importants. ( 30, 50, 100,  500…), ja que la generositat no ha de tenir límits; però, la quantitat no ha d’excloure ningú d’assistir-hi. Podeu fer servir  el compte de la Caixa 2100-0814-01-0200716267, o  lliurar el vostre donatiu, en un sobre , a les bústies a la Festa Gran o fer-ho arribar a Muntaner 333, entresol 1a, 08021  Barcelona  ( A l’atenció de la Fundació Josep Maria París – José Udaeta ). Per als qui  interessi la desgravació ens han de comunicar : nom, cognoms, NIF i adreça.

El correu electrònic s’ha transformat en una eina essencial per comunicar-nos i reduir despeses; per això us preguem ens faciliteu la vostra adreça de correu electrònic a través de fundacioparis_udaeta@yahoo.es, i confirmeu la vostra assistència.

Aconsellem veure part de les nostres activitats a la web www.estudi78.com

La nostra més profunda gratitud a totes les persones i entitats que ens recolzeu amb la vostra tasca i els vostres ajuts a celebrar enguany, un cop més, la Festa Gran 2.013.

Cordialment amics i servidors vostres

Ferran Coll (President), Josep Boyra (Vicepresident), Bàrbara París (Secretària), Ricard Peñuelas (Tresorer), Maria Amenós, Agustín Arbesú, Mónica Baurier, Pierre Baurier, Alícia Coll, Nuria Cuyàs, Begoña Iglesias, Josep Izard, Ascensió Oliart, Josep Maria Pons, Lluís Portabella i Alfons Vidal-Ribas (Vocals)

 

Ashampoo_Snap_2013.05.09_20h26m29s_009_

 

Barcelona a 6 de mayo de 2013

Queridos amigas y amigos

Continuamos viviendo tiempos difíciles por la grave crisis económica y la alta tasa de paro que nos afecta cada vez más; sin embargo, la  Fundació Josep Ma. París – José Udaeta ”La Fraternitat Festiva” debe  seguir, con mayor razón, la obra iniciada, con vuestra ayuda y y entusiasmo, No debemos olvidar que en todo debemos servir y amar para que nuestra amistad sea fraternidad alegre y festiva.

Este año la Festa Gran tendrá lugar  el 30 de Mayo, y  vuestra presencia es fundamental. El programa consta de tres partes:

  • Una Eucaristía concelebrada, con la participación de la Coral Sant Ignasi, y la  presencia   de la imagen de  Nuestra Señora de la Alegría.
  • El tradicional piscolabis para reencontrarnos y  compartir  nuestra amistad.
  • Un concierto a cargo de alumnos de la Escuela de Música Kostka ( Jesuïtes Gràcia),  que goza de una bien ganada reputación y en el que actuarán diferentes grupos musicales. La participación de estos jóvenes debe indicarnos un camino de ilusión y entusiasmo, en unos momentos en los que reina un ambiente pesimista.

La Fundació Josep Maria París-José Udaeta se dedica a captar fondos, mediante encuentros festivos en los que podemos compartir alegría y fraternidad,  para subvencionar económicamente actos, cursillos y encuentros organizados por la “Frater Cristiana de persones amb Discapacitat de Catalunya i les Illes”; pero, principalmente, las colonias de verano que se organizan en Igualada, Solsona, Tarragona, Tortosa, Menorca, Girona y Hostalric.

Los citados actos requieren la ayuda de voluntarios y nos esforzamos en conseguirlos. Todos quienes os animéis a colaborar como voluntarios, os rogamos nos lo comuniquéis  a través de fundacioparis_udaeta@yahoo.es.

Por otra parte, necesitamos vuestra aportación, ya que nuestras colaboraciones económicas exceden los  20.000 euros anuales. A título orientativo, indicamos 25 €. por  persona, a pesar que necesitamos cuantías más importantes ( 30, 50, 100,  500…), ya que la generosidad no debe limitarse; sin embargo, la cantidad  no debe excluir a nadie de asistir. Podéis utilizar la cuenta de la Caixa 2100-0814-01-0200716267, o depositar vuestro donativo, en un sobre , en las huchas colocadas el día de  la Festa Gran o enviarlo a Muntaner 333, entresuelo 1ª, 08021  Barcelona  ( A la atención de la Fundació Josep Maria París – José Udaeta ). A quienes interese la desgravación fiscal deben indicarnos: nombre, apellidos, NIF y dirección.

El correo electrónico se ha transformado en un instrumento esencial de comunicación y reducción de gastos; por ello os pedimos no facilitéis vuestra dirección electrónica a través de fundacioparis_udaeta@yahoo.es, y confirméis vuestra  asistencia.

Aconsejamos ver parte de  nuestras actividades en la web www.estudi78.com

Nuestra más  profunda  gratitud a todas las  personas y  entidades que nos apoyan, con su colaboración y apoyo económico, a celebrar, una vez más, la Festa Gran 2.013.

Cordialmente amigos y servidores vuestros.

Ferran Coll (Presidente), Josep Boyra (Vicepresidente), Bàrbara París (Secretaria), Ricard Peñuelas (Tesorero), Maria Amenós, Agustín Arbesú, Mónica Baurier, Pierre Baurier, Alícia Coll, Nuria Cuyàs, Begoña Iglesias, Josep Izard, Ascensió Oliart, Josep Maria Pons, Lluís Portabella i Alfons Vidal-Ribas (Vocales)

 

Ashampoo_Snap_2013.05.09_20h23m48s_006_ Ashampoo_Snap_2013.05.09_20h24m12s_007_

Añadir un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.