DIVENDRES DE LA SETMANA XII DURANT L’ANY

Isa Paredes

Lectura primera 2R 25,1-12
La població de Judà va ser deportada fora del seu país
Lectura del segon llibre dels Reis
L’any novè del regnat de Sedequies, el dia deu del mes desè, Nabucodonosor, rei de Babilònia, arribà a Jerusalem amb tot el seu exèrcit, acampà davant la ciutat i va fer construir un mur de setge tot al voltant. La ciutat quedà assetjada fins l’any onzè del rei Sedequies. Finalment el dia nou del mes quart, quan la fam ja s’havia apoderat de la ciutat i la gent del poble no tenia gens de pa, obriren una bretxa en la muralla de la ciutat. El rei Sedequies, en veure-ho, va fugir de nit amb tots els homes de guerra per la porta que hi ha entre dos murs davant el jardí del rei i se n’anà cap a l’Arabà. Però els caldeus assetjaven la ciutat, i les tropes el van perseguir. L’aconseguiren a les planes de Jericó. Tot l’exèrcit del rei es va desbandar i els caldeus agafaren el rei i el conduïren a Reblà, on era el rei de Babilònia, perquè el judiqués. El rei de Babilònia va manar que degollessin davant de Sedequies tots els seus fills, que li traguessin els ulls i el portessin encadenat a Babilònia.
L’any dinou de Nabucodonosor, rei de Babilònia, el dia set del mes cinquè, un oficial del rei de Babilònia, Nabuzardan, comandant de la guàrdia, entrà a Jerusalem i incendià el temple del Senyor, el palau reial i totes les cases de Jerusalem. L’exèrcit dels caldeus que anava amb el comandant de la guàrdia derrocà tota la muralla de Jerusalem, i Nabuzardan, comandant de la guàrdia, deportà tota la gent que havia quedat a la ciutat, juntament amb els fugitius que s’havien passat al rei de Babilònia. Deixà només una part de la gent senzilla del país, perquè cultivés les vinyes i els camps.

Salm responsorial 136,1-2.3.4-5.6 (R.: 5a i 6a)
Vora els rius de Babilònia ens assèiem
tot plorant d’enyorança de Sió.
Teníem penjades les lires
als salzes que hi ha a la ciutat.

R. Si mai t’oblidava, Jerusalem,que se m’encasti la llengua al paladar.

Quan volien que cantéssim
els qui ens havien deportat,
quan demanaven cants alegres
els qui ens havien entristit,
i ens deien: «Canteu-nos
algun càntic de Sió». R.

Com podíem cantar cants del Senyor
en una terra estrangera?
Si mai t’oblidava, Jerusalem,
que se’m paralitzi la mà dreta. R.

Que se m’encasti la llengua al paladar,
si deixés d’anomenar-te,
si deixés d’evocar el teu record,
per motivar els meus cants de festa. R.

Al·leluia Mt 8,17
Crist portava les nostres malalties,
ens descarregava dels nostres dolors.

Evangeli Mt 8,1-4
Si ho voleu, em podeu purificar
Lectura de l’evangeli segons sant Mate
uEn aquell temps, Jesús baixà de la muntanya i el seguia molta gent. Vingué un leprós, es prosternà davant d’ell i li deia: «Senyor, si ho voleu, em podeu purificar». Jesús el tocà amb la mà i digué: «Sí que ho vull; queda pur». A l’instant quedà pur de la lepra. Llavors Jesús li diu: «Mira, no ho diguis a ningú. Ves a fer-te examinar pel sacerdot i ofereix el que Moisès ordenà, per certificar que ja ets pur».

Font:

Blocs de Monestir de Poblet