DIVENDRES DE LA SETMANA X DURANT L’ANY

Isa Paredes

Lectura primera 1R 19,9a.11-16
Estigue’t a la muntanya, a la presència del Senyor
Lectura del primer llibre dels Reis
En aquells dies, Elies arribà a l’Horeb, la muntanya de Déu, i passà la nit en una cova. El Senyor li va fer sentir la seva paraula, i li digué: «Surt fora i estigue’t a la muntanya, a la presència del Senyor que ara mateix passarà». Llavors vingué una ventada, tan forta que esberlava les muntanyes i esmicolava les roques davant el Senyor, però el Senyor no hi era. Tot seguit vingué un terratrèmol, però el Senyor tampoc no hi era. Després vingué foc, i el Senyor tampoc no era en el foc. Finalment vingué el so d’un aire suau. Així que Elies el sentí, es cobrí la cara amb el mantell, sortí fora i es quedà a l’entrada de la cova.
Llavors una veu li preguntà: «Elies, per què has vingut, aquí?» Ell respongué: «És que estic ple de zel per vós, Senyor, Déu de l’Univers. El poble d’Israel ha abandonat la vostra aliança, ha derrocat els vostres altars i ha mort els vostres profetes. He quedat jo tot sol i encara em volen matar». El Senyor li digué: «Ves, torna pel camí del desert, cap a Damasc, entra a la ciutat i ungeix Hazael per rei dels arameus. Després ungeix Jehú, fill de Namsí, per rei d’Israel. Finalment ungeix Eliseu, fill de Safat, d’Abel-Mehulà, perquè sigui el teu successor com a profeta».

Salm responsorial 26,7-8a.8b-9abc.13-14 (R.: 8b)
Escolteu el meu clam, Senyor,
compadiu-vos de mi, responeu-me.
De part vostra, el cor em diu:
«Busqueu la meva presència».

R. Arribar davant vostre és el que vull, Senyor.

Arribar davant vostre és el que vull;
Senyor, no us amagueu.
No sigueu sever
fins a rebutjar el vostre servent,
vós que sou el meu ajut. R.

N’estic cert, fruiré en la vida eterna
de la bondat que em té el Senyor.
Espera en el Senyor! Sigues valent!
Que el teu cor no defalleixi!
Espera en el Senyor! R.

Al·leluia Fl 2,15d.16a
Vosaltres que porteu la paraula de vida
resplendiu com estrelles en un cel de nit.

Evangeli Mt 5,27-32
Tothom que mira una dona amb mal desig
ja ha comès adulteri
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Ja sabeu que està manat: «No cometis adulteri». Doncs jo us dic: Tothom que mira una dona amb mal desig, en el fons del cor ja ha comès adulteri. Per això, si el teu ull dret et fa caure en pecat, arrenca-te’l i llença’l; val més que es perdi un dels teus membres, i que no sigui llençat a l’infern tot el teu cos. I si la teva mà dreta et fa caure en pecat, talla-te-la i llença-la; val més que es perdi un dels teus membres, i que no sigui llençat a l’infern tot el teu cos.
També està manat: «Si algú es divorcia de la seva dona, que li doni un document on consti el divorci». Doncs jo us dic: Tothom qui es divorcia de la seva dona, fora del cas d’una unió il·legal, en fa una adúltera, i el qui es casa amb una repudiada, comet adulteri».

Font