DISSABTE DE LA SETMANA X DURANT L’ANY

Isa Paredes

Lectura primera 1R 19,19-21
Eliseu se n’anà amb Elies i era el seu ajudant
Lectura del primer llibre dels Reis
En aquells dies, Elies se n’anà de la muntanya de Déu, i trobà Eliseu, fill de Safat, que llaurava amb dotze parelles de bous. Ell mateix guiava la dotzena parella. Elies va fer com si passés de llarg, i li tirà a sobre el seu mantell de profeta. Eliseu deixà els bous, corregué darrere Elies i li digué: «Vaig a besar el pare i la mare i vindré amb tu». Elies li digué: «Ves, torna a casa teva. Què t’he fet jo per impedir-t’ho?» Ell se’n tornà, prengué la parella de bous, els matà, va coure la carn amb la fusta dels arreus, convidà la gent i se’ls van menjar. Després se n’anà amb Elies i era el seu ajudant.

Salm responsorial 15,1-2. i 5.7-8.9-10 (R.: cf. 5a)
Guardeu-me, Déu meu, en vós trobo refugi.
Jo dic: «Senyor, ningú com vós no em fa feliç».
Senyor, heretat meva i calze meu,
vós m’heu triat la possessió.

R. Senyor, heretat meva i calze meu.

Beneït sigui el Senyor, que em dona seny.
Fins a les nits m’amonesta el meu cor.
Sempre tinc present el Senyor;
amb ell a la dreta, mai no cauré. R.

El meu cor se n’alegra i en faig festa tot jo,
fins el meu cos reposa confiat:
no abandonareu la meva vida
enmig dels morts,
ni deixareu caure a la fossa
el qui us estima. R.

Al·leluia Salm 118,36a.29b
Déu meu,
inclineu el meu cor al vostre pacte,
doneu-me la vostra Llei.

Evangeli Mt 5,33-37
Jo us dic: No juris mai
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «També sabeu que als antics els van manar: «No trenquis els juraments». I també: «Compleix tot allò que has jurat en nom del Senyor». Doncs jo us dic: No juris mai: ni pel cel, que és el tron de Déu, ni per la terra que és l’escambell dels seus peus, ni per Jerusalem, que és la ciutat del gran Rei, ni pel teu cap, ja que tu no pots ni fer tornar blanc o negre un sol cabell. Digueu senzillament sí, quan és sí, no quan és no. Tot allò que dieu de més ve del Maligne».

Font