DISSABTE DE LA SETMANA I D’ADVENT

Lectura primera Is 30,19-21.23-26
Així que sentirà el teu crit d’auxili, el Senyor s’apiadarà de tu
Lectura del llibre d’Isaïes
Això diu el Senyor, el Sant d’Israel: «Poble de Sió, que habites a Jerusalem, ja no ploraràs més. Així que el Senyor sentirà el teu crit d’auxili, s’apiadarà de tu i t’escoltarà. Us havia racionat el pa i l’aigua, però ara el teu mestre ja no s’amagarà i els teus ulls el veuran sempre. Si et desvies a la dreta o a l’esquerra, sentiràs que et diuen al darrere: «El camí és aquest, segueix-lo».El Senyor donarà la pluja per regar els camps que hauràs sembrat; el pa que produirà la terra serà substanciós i nutritiu. Aquell dia, el teu bestiar pasturarà en prats espaiosos; els bous i els ases que treballen els camps menjaran farratge sec, ventat amb pala i forca.
A cada muntanya i a cada turó, per alts que siguin, els recs aniran plens d’aigua. El dia de la mortaldat, quan les fortaleses es desplomaran, quan el Senyor embenarà les fractures del seu poble i curarà les seves contusions, la lluna brillarà com el sol i el sol brillarà set vegades més, com si s’acumulés en un sol dia la llum d’una setmana».

Salm responsorial 146,1-2.3-4.5-6 (R.: Is 30,18)
Lloeu el Senyor, dona bo de cantar!
Lloeu el nostre Déu, que és agradós de lloar-lo!
El Senyor reconstrueix Jerusalem
i aplega els dispersats d’Israel.

R. Feliços els qui esperen en el Senyor.

Conforta els cors desfets
i embena les ferides.
Té comptat el nombre dels estels,
els crida cadascun pel seu nom. R.

És gran el Senyor, i és molt poderós,
és infinita la seva saviesa.
El Senyor sosté els desvalguts
i abat els injustos fins a terra. R.

Al·leluia Is 33,22El
Senyor és guia, legislador i rei nostre;
ell ens salvarà.

Evangeli Mt 9,35-10,1.6-8
Jesús, en veure la multitud, se n’apiadà
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, Jesús recorria totes les viles i els pobles, ensenyava en les sinagogues, predicava la Bona Nova del Regne i guaria tota malaltia. En veure aquella multitud de gent, malmenada i desesperançada com les ovelles sense pastor, se n’apiadà, i digué als seus deixebles: «La collita és abundant, però hi ha pocs segadors. Demaneu a l’amo dels sembrats que hi faci anar més segadors».
Llavors cridà els seus dotze deixebles i els donà poder de treure els esperits malignes i de guarir tota malaltia, i els feu aquestes recomanacions: «Aneu a les ovelles perdudes del poble d’Israel. Pel camí prediqueu, anunciant que el Regne de Déu és a prop. Cureu malalts, ressusciteu morts, purifiqueu leprosos, traieu dimonis. No heu pagat res per rebre aquest poder; doneu-ho també sense pagar».