DIMECRES DE LA SETMANA VII DE PASQUA

Isa Paredes

Lectura primera Fets 20,28-38
Us confio a Déu,
que és prou poderós per edificar-vos i per donar-vos l’heretat
Lectura dels Fets dels Apòstols
En aquells dies, Pau deia als preveres de la comunitat dels efesis: «Vetlleu per vosaltres mateixos i per tot el ramat, del qual l’Esperit Sant us ha encarregat perquè pastureu aquesta comunitat de Déu, que ha costat la sang del seu propi Fill. Jo sé que, un cop seré fora, s’introduiran enmig de vosaltres llops ferotges, que no planyeran el ramat. Fins i tot d’entre vosaltres sortiran homes que propagaran doctrines pervertides, per endur-se els creients i fer-ne els seus adeptes. Per tant, estigueu alerta. Recordeu que durant tres anys, de nit i de dia, no he deixat d’exhortar amb llàgrimes cadascun de vosaltres. Ara us confio a Déu i a la seva paraula, que és la seva gràcia. És prou poderosa per edificar-vos i per donar-vos l’heretat enmig de tots els qui han estat santificats. De ningú no he desitjat ni diners ni vestits, perquè aquestes meves mans, com sabeu, s’han guanyat la vida tant per a mi com per als qui anaven amb mi; sempre us he ensenyat que convé treballar així per no escandalitzar els febles. Recordeu les paraules de Jesús: Fa més feliç donar que rebre».
Després de dir aquestes paraules, Pau s’agenollà i van pregar tots junts. Tothom plorava i se li tiraven al coll i el besaven, commoguts sobretot per allò que havia insinuat que ja no el tornarien a veure. Després el van acompanyar fins a la nau.

Salm responsorial 67,29-30.33-35a.35bc i 36c (R.: 33a)
Déu meu, desplegueu aquell poder
amb que vau intervenir a favor nostre,
des del vostre temple de Jerusalem.
Vindran reis a dur-vos ofrenes.

R. Canteu a Déu, reialmes de la terra.

O bé:
Al·leluia.

Canteu a Déu, reialmes de la terra,
toqueu himnes al Senyor,
al qui vola amb la carrossa pels cels més llunyans.
Escolteu el seu tro majestuós,
canteu la majestat de Déu. R.

Canteu la seva grandesa sobre Israel,
la seva majestat dalt dels núvols.
Déu sigui beneït! R.

Al·leluia Jo 17,17ba
La vostra paraula és veritat, Senyor:
consagreu-nos en la veritat.

Evangeli Jo 17,11b-19
Que siguin u com nosaltres ho som
Lectura de l’evangeli segons sant Joan
En aquell temps, Jesús alçà els ulls al cel i pregà dient: «Pare sant, amb el vostre poder, guardeu els que vós m’heu donat, perquè siguin u com ho som nosaltres. Vós me’ls heu donat. Mentre jo era amb ells, jo mateix els guardava amb el poder del vostre nom. He vetllat per ells i no se n’ha perdut ni un de sol, fora d’aquell que s’havia de perdre, perquè es complís el que diu l’Escriptura. Però ara vinc a vós. Mentre encara soc al món dic tot això perquè tinguin plenament el goig que jo tinc. Els he confiat les vostres paraules, i ara el món no els estima, perquè no són del món, com jo tampoc no en soc. No us demano que els tragueu del món, sinó que els preserveu del Maligne. No són del món, com jo tampoc no en soc. Consagreu-los en la veritat, que és la vostra paraula. Jo els he enviat al món tal com vós m’hi heu enviat a mi, i jo em consagro a mi mateix per ells, perquè ells també siguin consagrats en la veritat».

Font: Monestir de Poblet