DIMECRES DE LA SETMANA I D’ADVENT

Lectura primera Is 25,6-10a
El Senyor convida tots els homes i els eixuga les llàgrimes
Lectura del llibre d’Isaïes
Aquell dia, en aquesta muntanya, el Senyor de l’univers prepararà per a tots els pobles un convit de plats gustosos i de vins rancis, de plats gustosos i suculents, de vins rancis clarificats. Farà desaparèixer en aquesta muntanya el vel de dol que cobreix tots els pobles, el sudari que amortalla les nacions; engolirà per sempre la Mort. El Senyor eixugarà les llàgrimes de tots els homes i esborrarà l’oprobi del seu poble arreu de la terra. Ha parlat el Senyor.
Aquell dia diran: «Aquí teniu el nostre Déu, de qui esperàvem que ens salvaria: alegrem-nos i celebrem que ens hagi salvat, perquè amb tota certesa la mà del Senyor reposarà sobre aquesta muntanya».

Salm responsorial 22,1-3.4.5.6 (R.: 6cd)
El Senyor és el meu pastor, no em manca res,
em fa descansar en prats deliciosos;
em mena al repòs vora l’aigua,
i allí em retorna.
Em guia pels camins segurs
per l’amor del seu nom.

R. Viuré sempre a la casa del Senyor.

Ni quan passo per barrancs tenebrosos
no tinc por de res,
perquè us tinc vora meu;
la vostra vara de pastor
m’asserena i em conforta. R.

Davant meu pareu taula vós mateixi els enemics ho veuen;m’heu ungit el cap amb perfums,ompliu a vessar la meva copa. R.

Oh sí! La vostra bondat i el vostre amor
m’acompanyen tota la vida,
i viuré anys i més anys
a la casa del Senyor. R.

Al·leluia
Vindrà el Senyor a salvar el seu poble;
feliços els qui estan a punt per a rebre’l.

Evangeli Mt 15,29-37
Jesús cura molta gent i multiplica el pa
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, Jesús arribà vora el llac de Galilea, pujà a la muntanya, i s’assegué. Vingué a trobar-lo molta gent que portava invàlids, esguerrats, cecs, sords-muts i molts altres tarats; els deixaven als seus peus, i ell els curava. La gent, en veure que els muts parlaven, es restablien els esguerrats, els invàlids caminaven i els cecs hi veien, es meravellava i glorificava el Déu d’Israel. Llavors Jesús cridà els deixebles i els digué: «Aquesta gent em fa compassió. Fa tres dies que no es mouen d’aquí i no tenen res per menjar. No vull que se’n vagin dejuns: es quedarien pel camí sense forces». Els deixebles respongueren: «D’on traurem el pa que cal per alimentar tanta gent? Aquest lloc és despoblat». Jesús els pregunta: «Quants pans teniu?» Li responen: «Set, i uns quants peixos».
Jesús ordenà que la gent s’assegués a terra, prengué els set pans amb els peixos, digué l’acció de gràcies, els partí, en donava els trossos als deixebles, i ells els donaven a la gent. Tothom en menjà tant com volgué i recolliren set senalles plenes de les sobres.