DIMARTS DE LA SETMANA XI DURANT L’ANY

Isa Paredes

Lectura primera 1R 21,17-29
Has fet pecar Israel
Lectura del primer llibre dels Reis
Després de la mort de Nabot, el Senyor va fer sentir la seva paraula al profeta Elies, el tesbita, i li digué: «Ves a trobar Acab, el rei d’Israel, que resideix a Samaria. Ara és a la vinya de Nabot, on ha baixat per prendre’n possessió. Digues-li: Això diu el Senyor: Has comès un assassinat i ja tens la vinya. Digue-li també: Això diu el Senyor: Al lloc on els gossos han llepat la sang de Nabot, lleparan també la teva».
Acab, en veure Elies, li digué: «Ja m’has atrapat, enemic meu?» Elies li diu: «Sí, t’he atrapat perquè t’has venut a la maldat que ofèn el Senyor: Jo faré caure sobre teu un desastre i escombraré tot el que quedi de la teva casa: de la família d’Acab faré matar tothom, petits i grans. La teva dinastia acabarà com la de Jeroboam, fill de Nabot, i la de Baasà, fill d’Ahies, perquè m’has disgustat i has fet pecar el poble d’Israel. I de Jezabel diu el Senyor: La devoraran els gossos prop de la muralla de Jezrael. Els de la família d’Acab que moriran a la ciutat els devoraran els gossos, i els que moriran fora, els ocellots».
Ningú no s’havia venut mai a la maldat que ofèn el Senyor, com es va vendre Acab, instigat per la seva muller, Jezabel. Adorava els ídols amb cultes detestables, tal com ho havien fet els amorreus que el Senyor va desposseir a favor del poble d’Israel. Quan Acab sentí el que Elies li deia, s’esquinçà la roba, es vestí de sac negre, dejunava i dormia vestit de sac i anava a tot arreu amb un posat trist. Llavors el Senyor va fer sentir la seva paraula al profeta Elies, el tesbita, i li digué: «Has vist com Acab s’humilia davant meu? Ja que s’humilia així, aquests mals que he anunciat contra la seva dinastia no vindran en vida seva, sinó en vida del seu fill».

Salm responsorial 50,3-4.5-6a.11 i 16 (R.: cf. 3a)
Compadiu-vos de mi, Déu meu,
vós que estimeu tant;
per la vostra gran misericòrdia, esborreu les meves faltes;
renteu-me ben bé de les culpes,
purifiqueu-me dels pecats.

R. Compadiu-vos, Senyor, perquè hem pecat.

Ara reconec les meves faltes,
tinc sempre present el meu pecat.
Contra vós, contra vós sol he pecat,
i he fet el que és dolent als vostres ulls. R.

Aparteu la mirada dels meus pecats,
esborreu les meves culpes.
No em demaneu compte
de la sang que he vessat,
i aclamaré el vostre perdó,
Déu meu, Déu que em salveu. R.

Al·leluia Jo 13,34
Us dono un manament nou,
diu el Senyor:
Que us estimeu els uns als altres
tal com jo us he estimat.

Evangeli Mt 5,43-48
Estimeu els enemics
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Ja sabeu que van dir: «Estima els altres, però no els enemics». Doncs jo us dic: Estimeu els enemics, pregueu per aquells que us persegueixen. Així sereu fills del vostre Pare del cel; ell fa sortir el sol sobre bons i dolents, i fa ploure sobre justos i injustos. Perquè si estimeu només els qui us estimen, quina recompensa mereixeu? Els publicans, no fan també el mateix? I si només saludeu els germans, què feu d’extraordinari? Els pagans, no fan també el mateix? Sigueu bons del tot, com ho és el vostre Pare celestial».

Font