DIJOUS DINS L’OCTAVA DE PASQUA

Isa Paredes

Lectura primera Fets 3,11-26
Vosaltres vau matar el qui ens obre el camí de la vida.Però Déu l’ha ressuscitat d’entre els morts
Lectura dels Fets dels Apòstols
En aquells dies, com que l’invàlid que Pere i Joan acabaven de curar no se separava d’ells, tot el poble, entusiasmat, va córrer al seu darrera cap al pòrtic de Salomó.
Pere aleshores es dirigí al poble amb aquestes paraules: «Israelites, per què ens mireu així tan estranyats? Us penseu que és pel nostre propi poder o per la nostra santedat que hem fet caminar aquest home? El Déu d’Abraham, d’Isaac i de Jacob, Déu dels nostres pares, ha glorificat Jesús, el seu Servent, que vosaltres vau entregar i vau negar, quan Pilat creia que l’havia de deixar lliure. Ell era l’innocent i el sant, però vosaltres el vau negar i vau demanar a Pilat que us indultés un assassí, mentre matàveu el qui ens obre el camí de la vida. Però Déu l’ha ressuscitat d’entre els morts. Nosaltres en som testimonis. I per la fe en el seu nom, Jesús ha restablert aquest home que teniu al davant i que tots coneixeu; sí, aquesta fe l’ha curat, tal com vosaltres podeu comprovar.
Ja sé, germans, que ni vosaltres ni els vostres dirigents no sabíeu què fèieu, però així Déu ha complert allò que havia anunciat per boca de tots els profetes: que el seu Messies havia de patir. Ara, doncs, penediu-vos i convertiu-vos, i seran esborrades les vostre culpes. Llavors el Senyor farà venir els temps de la consolació i enviarà el Messies Jesús, que us està destinat i que és al cel fins al temps de la restauració universal, de què Déu ha parlat per boca dels seus sants profetes. En efecte, Moisès va dir: «El Senyor, el vostre Déu, farà que s’aixequi d’entre els vostres germans un profeta com jo. Escolteu tot el que us dirà. Els qui no l’escoltin deixaran de formar part del poble». I també tots els altres profetes que han parlat des del temps de Samuel fins ara han anunciat aquests dies.
Vosaltres sou els fills dels profetes i hereus de l’aliança que Déu va fer amb els vostres pares quan digué a Abraham: «Tots els nadius del país, per beneir-se, es valdran de la teva descendència». A vosaltres, els primers, Déu, ara que ha ressuscitat el seu Servent, us l’ha enviat per beneir-vos i perquè cadascun us convertiu de la vostra maldat».

Salm responsorial 8,2a i 5.6-7.8-9 (R.: 2ab)
Senyor, sobirà nostre,
què és l’home perquè us en recordeu,
què és un mortal,
perquè li doneu autoritat?

R. Senyor, sobirà nostre, que n’és, de gloriós,el vostre nom per tota la terra!

Gairebé l’heu igualat als àngels
l’heu coronat de glòria i de prestigi,
l’heu fet rei de les coses que heu creat,
tot ho heu posat sota els seus peus. R.

Ramades de vedells i d’ovelles,
fins i tot els animals de la selva,
l’ocell que vola i els peixos del mar,
i tot el que segueix els camins dels oceans. R.

Al·leluia Salm 117,24
Avui és el dia en què ha obrat el Senyor:
alegrem-nos i celebrem-lo.

Evangeli Lc 24,35-48Així ho d
iuen les Escriptures:El Messies havia de patir i de ressuscitar el tercer dia
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, els deixebles contaven el que els havia passat pel camí, i com havien reconegut Jesús quan partia el pa. Mentre parlaven d’això, Jesús mateix es presentà enmig d’ells i els digué: «La pau sigui amb vosaltres». Ells, esglaiats, van creure que veien un esperit. Jesús els digué: «Per què us alarmeu? Per què us venen al cor aquests dubtes? Mireu-me les mans i els peus: soc jo mateix. Palpeu-me i mireu bé; els esperits no tenen carn i ossos com veieu que jo en tinc». I mentre deia això, els ensenyava les mans i el costat.
Veient-los sorpresos, i que de tanta alegria encara no acabaven de creure-ho, els digué: «No teniu aquí res per a menjar?» Ells li donaren un tall de peix a la brasa, i se’l menjà davant d’ells. Després els digué: «Quan encara era amb vosaltres, us havia dit que s’havia de complir tot el que hi ha escrit de mi en el llibre de la Llei de Moisès, i en els dels Profetes i dels Salms». Llavors els obrí els ulls perquè comprenguessin el sentit de les Escriptures, i els digué: «Així ho diuen les Escriptures: El Messies havia de patir i de ressuscitar d’entre els morts el tercer dia, i calia predicar en nom d’ell a tots els pobles, començant per Jerusalem, la conversió i el perdó dels pecats. Vosaltres en sou testimonis».

Font: Monestir de Poblet