DIJOUS DE LA SETMANA XII DURANT L’ANY

Isa Paredes

Lectura primera 2R 24,8-17
El rei de Babilònia deportà Joaquim
i tots els homes de guerra a Babilònia
Lectura del segon llibre dels Reis
Joaquim tenia divuit anys quan començà a ser rei. Va regnar a Jerusalem tres mesos. La seva mare es deia Nohestà, filla d’Elnatan de Jerusalem. Va fer el mal que ofèn el Senyor, imitant en tot el seu pare. En aquell temps l’exèrcit de Nabucodonosor, rei de Babilònia, pujà a Jerusalem, i la ciutat quedà assetjada. Nabucodonosor mateix vingué a la ciutat mentre el seu exèrcit l’assetjava, i Joaquim, rei de Judà, s’entregà a Nabucodonosor amb la seva mare, els seus dignataris, els seus oficials i els seus eunucs. El rei Nabucodonosor s’apoderà d’ell l’any vuitè del seu regnat.
Tal com el Senyor ho havia anunciat, Nabucodonosor s’endugué tots els tresors del temple i del palau del rei, va trinxar tots els objectes d’or que el rei Salomó havia fet fer per al santuari, i deportà la gent de Jerusalem, deu mil en total, és a dir, tots els oficials, tots els homes de guerra, i tots els ferrers i els altres artesans. Només hi deixà la gent senzilla del poble. També deportà a Babilònia Joaquim amb la seva mare i les seves esposes, els seus amics i els principals del país. Els homes de guerra que deportà a Babilònia eren set mil, i els ferrers i altres artesans, mil, tots homes en edat de prendre les armes. En lloc de Joaquim, el rei de Babilònia nomenà rei el seu oncle Matanies, i li canvià el nom pel de Sedequies.

Salm responsorial 78,1-2.3-5.8-9 (R.: 9b)
Mireu, Déu meu,
els pagans envaeixen la vostra heretat
i profanen el temple sant.
Han convertit Jerusalem en un camp de ruïnes.
Llencen als ocells per menjar
els cadàvers dels vostres servents,
donen a les bèsties ferotges
la carn dels vostres fidels.

R. Per l’honor del vostre nom, Senyor, allibereu-nos.

Als voltants de Jerusalem
corre com aigua la sang,
i ningú no enterra els morts.
Els nostres veïns ens escarneixen,
som la burla dels pobles que ens envolten.
Fins quan, Senyor! Sereu sempre tan sever,
abrandat com un incendi? R.

No ens tingueu en compte les culpes passades,
acolliu-nos per la vostra pietat,
no trigueu més, que som orfes de tot. R.

Defenseu-nos, Déu, salvador nostre,
per l’honor del vostre nom,
allibereu-nos i perdoneu-nos els pecats
per amor del vostre nom. R.

Al·leluia Jo 14,23
Qui m’estima farà cas de les meves paraules;
el meu pare l’estimarà, i vindrem a fer estada en ell.

Evangeli Mt 7,21-29
Una casa construïda sobre la roca,i una altra sobre la sorra
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «No entrarà al Regne del cel tothom qui em diu: «Senyor, Senyor»; hi entraran només els qui compleixen la voluntat del meu pare del cel. Aquell dia molts em diran: «Senyor, Senyor, no recordeu que en nom vostre profetitzàvem i trèiem dimonis i fèiem molts miracles?» Però jo els diré clarament: «No us he conegut mai. Aparteu-vos de mi, vosaltres que obràveu el mal!»
Per això tothom qui escolta aquestes paraules meves i les compleix és com un home prudent que ha construït la seva casa sobre la roca. Quan venen les pluges, creix la riuada i el vent envesteix contra aquella casa, res no la fa caure, perquè té els fonaments sobre la roca. Però tothom qui, després d’escoltar aquestes paraules meves, no les compleix és com un home sense seny que va construir la seva casa sobre la sorra. Quan vingueren les pluges, cresqué la riuada i el vent es llançà contra aquella casa, la casa s’ensorrà i no en quedà ni rastre».
Quan Jesús acabà de dir aquestes paraules, la gent quedà sorpresa de la seva manera d’ensenyar, perquè no ho feia com els mestres de la Llei, sinó amb autoritat.

Font:
Blocs Monestir de Poblet