Assemblea de Zona de Catalunya i les Illes

11050326_10205646945629231_3809617010933930948_o7 de març de 2015

Casa d’Exercicis de Sarrià

Es celebrà l’assemblea  ordinària de la zona, amb assistència de fraterns de les diòcesis de Vic, Tarragona, Girona i Barcelona, també  en Biel de la Diòcesi de Menorca per video – conferència, modalitat que s’emprava per primera vegada, donant un resultat positiu.

Les diòcesis i la zona  informaren de les activitats de tot l’any, especialment centrades  en mantenir els pilars fonamentals de Fràter, celebracions tradicionals, contactes personals, animació a seguir el camí fratern de Jesús, actes culturals i socials, també un seguiment de les adaptacions per supressió de barreres, i informacions en temes legals, especialment  es feu palesa una gran preocupació de les persones, amb disminució física, que estan en una residencia, i que veuen com una nova llei els deixa en estat econòmic molt precari.

Es preparà l’assistència a l’Assemblea General, intentant una màxima coordinació per reduir despeses, ja que les subvencions que hi havien per aquest capítol també han disminuït.

S’anuncià  la trobada restablerta de la reunió de consiliaris.

L’Equip va presentar una proposta nova, allargar a dos dies la trobada lúdica – cultural de final de curs. S’exposaren opinions positives i negatives de la proposta, ara des de la zona s’escollirà la millor opció.

L’eucaristia tancà l’Assemblea, animant-nos a l’apropament al projecte de Jesús, seguint els seus passos, compartint el seu esperit fraternal.