26 de desembre SANT ESTEVE, PROTOMÀRTIR

Lectura primera Fets 6,8-10;7,54-59
Veig obert el cel
Lectura dels Fets dels Apòstols
En aquells dies, Esteve, ple de gràcia i de poder, feia prodigis i grans miracles entre la gent. Alguns de la sinagoga anomenada dels lliberts, dels cireneus, dels alexandrins i dels de Cilícia i Àsia començaren a discutir amb Esteve, però no podien res davant la saviesa i la força de l’Esperit amb què Esteve parlava. En sentir això es corsecaven de ràbia i estrenyien les dents. Esteve, ple de l’Esperit Sant, fixà al cel la mirada i veié la glòria de Déu i que Jesús s’alçava ferm a la dreta de Déu. Llavors digué: «Veig obert el cel, i el Fill de l’home ferm a la dreta de Déu». Ells es taparen les orelles, es llançaren tots alhora contra ell, cridant tant com podien, i el tragueren fora de la ciutat per apedregar-lo. Els testimonis deixaren els seus mantells als peus d’un jove que es deia Saule. Mentre l’apedregaven, Esteve pregava: «Jesús, Senyor, rebeu el meu esperit».

Salm responsorial 30,3cd-4.6 i 8ab.16bc-17 (R.: 6a)
Sigueu el meu castell inexpugnable,
la meva roca salvadora.
Per a mi, sou penyal i plaça forta.
Per amor del vostre nom,
guieu-me i conduïu-me.

R. Senyor, confio el meu alè a les vostres mans.

Confio el meu alè a les vostres mans,
vós, Déu fidel, m’heu rescatat.
Amb quin goig enaltiré el vostre amor!
Vós heu mirat el meu sofriment. R.

Deslliureu-me dels enemics que em persegueixen.
Deixeu veure al vostre servent
la claror de la vostra mirada;
salveu-me, per l’amor que em teniu. R.

Al·leluia Salm 117,26a i 27a
Beneït el qui ve en nom del Senyor.
El Senyor és Déu. Ell ens il·lumina.

Evangeli Mt 10,17-22
No sereu vosaltres qui parlareu, sinó l’Esperit del vostre Pare
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, Jesús digué als seus apòstols: «Guardeu-vos de la gent: per causa de mi, us portaran als sanedrins, us assotaran en les seves sinagogues i us presentaran als tribunals dels governadors i dels reis, perquè doneu testimoni davant d’ells i davant dels estrangers. Quan us hi portaran, no us preocupeu del que haureu de dir, ni de com ho podreu dir. A l’hora de parlar, Déu us donarà les paraules necessàries, perquè no sereu vosaltres qui parlareu, sinó que parlarà en vosaltres l’Esperit del vostre Pare. Un germà trairà el seu germà, i un pare el seu fill, perquè el matin, i els fills es rebel·laran contra els pares i els mataran. Sereu odiats de tothom pel fet de portar el meu nom. I els qui sofriran amb constància fins a la fi se salvaran».