Mes: abril 2020

DIJOUS DE LA SETMANA III DE PASQUA

Lectura primera Fets 8,26-40Aquí tenim aigua. Per què no m’hi podries batejar?Lectura dels Fets dels ApòstolsEn aquells dies, un àngel del Senyor digué a Felip: «Ves-te’n al sud, al camí del desert de Jerusalem a Gaza». Felip se n’hi anà, i trobà un etíop que, en el seu carruatge, estava llegint el profeta Isaïes. Era

SANTA CATERINA DE SENA

SANTA CATERINA DE SENA, VERGE I DOCTORA DE L’ESGLÉSIA, PATRONA D’EUROPA Lectura primera 1Jo 1,5-2,2La sang de Jesús ens deixa nets de tot pecatLectura de la primera carta de sant JoanEstimats, us anunciem el missatge que hem sentit de Jesucrist: Déu és llum, i en ell no hi ha foscor de cap mena. Si dèiem

DIMARTS DE LA SETMANA III DE PASQUA

Lectura primera Fets 7,51-8,1aJesús, Senyor, rebeu el meu esperitLectura dels Fets dels ApòstolsEn aquells dies, Esteve deia al poble, als notables i als mestres de la Llei: «Vosaltres, rebels al jou, orelles i cors incircumcisos, feu igual que els vostres pares: resistir l’Esperit Sant. Quin dels profetes no van perseguir els vostres pares? Van matar

DIUMENGE III DE PASQUA

Lectura primera Fets 2,14.22b-33La mort no podia de cap manera retenir-lo captiuLectura dels Fets dels ApòstolsEl dia de Pentecosta, Pere es posà dret amb els onze, alçà la seva veu i digué a la gent: «Homes de Judea i tots els qui viviu a Jerusalem: Escolteu bé i sapigueu això que us dic: Jesús de

JOAN MARSÀ (ACS)

Avui a les 8 del matí, després d’una molt llarga malaltia, ens ha deixat en Joan Marsà (acs). En Joan era una gran persona, infant en situació vulnerable social, va ser valent per surar-ne. Treballador, repartia butà, servidor sense límit, la botella de butà pujava allà on calia, el veïnat de Terrassa ho sap. Espòs

SANT MARC, EVANGELISTA

Lectura primera 1 Pe 5,5b-14Us saluda Marc, el meu fillLectura de la primera carta de sant PereEstimats, revestiu-vos tots de sentiments d’humilitat els uns per als altres, perquè «als descreguts, que de tot fan burla, Déu els correspon burlant-se’n, però als humils, els concedeix el seu favor». Per això, humilieu-vos, i sotmeteu-vos a la mà

DIVENDRES DE LA SETMANA II DE PASQUA

Lectura primera Fets 5,34-42Els apòstols es retiraren,contents que Déu els considerés dignesde ser maltractats pel nom de JesúsLectura dels Fets dels ApòstolsEn aquells dies, s’alçà en el sanedrí un fariseu que es deia Gamaliel, mestre de la Llei honorat de tot el poble, manà que fessin sortir un moment aquells homes i digué: «Israelites, aneu

DIMECRES DE LA SETMANA II DE PASQUA

Lectura primera Fets 5,17-26Aquells homes de la presó,els trobareu al temple predicant al pobleLectura dels Fets dels ApòstolsEn aquells dies, el gran sacerdot i tots els qui el voltaven del partit dels saduceus, portats per la seva gelosia, van detenir els apòstols i els van tancar a la presó pública.Però l’àngel del Senyor va obrir