Mes: junio 2016

Maria Jesús Escribano Gil (D,E.P)

Aquest cap de setmana ens ha deixat la Maria Jesús Escribano, va ser una de les primeres fraternes, quan es va iniciar la Fràter a Terrassa,  assistent a totes les trobades que s’han fet al llarg dels anys, molt propera, amb un cert sentit de l’humor,  bona practicant dels contactes personals, especialment per telèfon, atenta

Fraterns de les diòcesis de Barcelona i Vic – Jornades de Convivència a VIC

28 i 29 de maig 2016 Casa d’Espiritualitat Claret- VIC Aquestes Jornades clàssiques tenen dos objectius bàsics, veure’ns compartint un temps de primavera, comentar i nodrir-nos d’un tema puntual, compartint l’Eucaristia i la vida en general. El dissabte  fraterns  arribats de diferents localitats,  a bona hora per anar al Mercat de Vic, doncs sempre hi

“La humildad es la condición necesaria para ser escuchados por Dios”, el Papa en la Catequesis

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! El miércoles pasado hemos escuchado la parábola del juez y la viuda, sobre la necesidad de orar con perseverancia. Hoy, con otra parábola, Jesús quiere enseñarnos cuál es la actitud justa para orar e invocar la misericordia del Padre: cómo se debe orar. Una actitud justa para orar. Es